Simon Hofström

I Örebro kör vi just nu piercing varannan lördag. Då kommer Simon dit mellan 10-14 och gör er vackrare. Just nu utför dock inte Simon alla typer av piercing utan håller sig till öronpiercingar, näsvinge och navel. 

Här är det bäst att boka men det går också att chansa på drop in. Vilka lördagar som är aktuella står på FB men generellt sett är det ojämna veckor som gäller.

Bokningar kan göras via telefon, facebook eller mail.